De Dropbox desktop-app downloaden en installeren op je computer (2024)

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de Dropbox desktop-app downloadt en installeert op een Windows-, Mac- of Linux-computer. Als je Windows 10 in de S-modus gebruikt, raadpleeg dan hier meer informatie over het installeren van Dropbox Lite.

Als je Dropbox op je mobiele apparaat wilt openen, raadpleeg dan hier meer informatie over het downloaden van de mobiele Dropbox-app

Nadat je de Dropbox desktop-app op je computer hebt geïnstalleerd, kun je Dropbox openen via het pictogram in je taakbalk (Windows), menubalk (Mac), of de Dropbox-map in Verkenner (Windows) of Finder (Mac).

Wijzigingen die je aanbrengt in je bestanden in de Dropbox desktop-app, worden automatisch overal gesynchroniseerd waar je toegang tot je Dropbox-bestanden hebt, inclusief je account op dropbox.com.

Meer informatie over hoe Dropbox je bestanden synchroniseert.

De Dropbox desktop-app downloaden en installeren

De Dropbox desktop-app op een Windows-, Mac- of Linux-computer downloaden en installeren.

Na de installatie wordt je gevraagd om je aan te melden of een nieuw account te maken. Volg na het aanmelden de aanwijzingen om bestanden te synchroniseren tussen je computer en je Dropbox-account.

Je kunt Dropbox openen via het pictogram in je taakbalk (Windows), menubalk (Mac), of de Dropbox-map in Verkenner (Windows) of Finder (Mac).

De desktop-app installeren met beheerdersmachtigingen

De Dropbox-desktopapp moet worden geïnstalleerd met beheerdersmachtigingen om de volledige functionaliteit te kunnen gebruiken op je computer. Je krijgt dan de beschikking over een aantal belangrijke functies van Dropbox, zoals:

 • Synchronisatiepictogrammen die de synchronisatiestatus aangeven van bestanden en mappen
 • Contextmenu's (rechtsklikmenu's) om snel acties uit te voeren in Dropbox

Bij de meeste gebruikers wordt de desktop-app automatisch geïnstalleerd met beheerdersmachtigingen. Is dat niet het geval, voer dan de onderstaande instructies uit om dit alsnog te doen.

Opmerking: als je geen beheerdersmachtigingen op je computer hebt (omdat je bijvoorbeeld een computer op het werk gebruikt), vraag je de IT-afdeling om hulp.

De Dropbox desktop-app installeren met beheerdersmachtigingen

 1. Verwijder de app (als je Dropbox al hebt geïnstalleerd).
 2. Download de Dropbox desktop-app.
 3. Open het installatieprogramma.
  • Kies niet Als beheerder uitvoeren door er met de rechtermuisknop of met Command ingedrukt op te klikken.
 4. Volg de instructies in de installatiewizard.
  • Als je om de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder wordt gevraagd, voer je deze in of vraag je de beheerder om je met de aanmelding te helpen.
  • Als je niet wordt gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder, ben je al beheerder op je computer.
 5. Voer de installatie uit en meld je aan bij Dropbox.

Veelgestelde vragen over het downloaden van de Dropbox desktop-app

Waarom heeft de Dropbox desktop-app voor Mac toegang tot mijn sleutelhanger nodig?

De sleutelhanger is het wachtwoordbeheersysteem van de Mac. Dropbox heeft toegang tot je sleutelhanger nodig om je account te verifiëren en de instellingen van de Dropbox desktop-app extra te beveiligen.

 • Je kunt Dropbox toegang tot je sleutelhanger geven door te klikken op Toestaan of Altijd toestaan wanneer daarom wordt gevraagd. Altijd toestaan wordt aanbevolen voor probleemloze toegang.
 • Wanneer je op Nee klikt, wordt het foutbericht 'Dropbox kan niet worden gestart' weergegeven. Zonder toegang tot je sleutelhanger, wordt Dropbox uit veiligheidsoverwegingen niet gestart.

Wat is de Dropbox Web Helper van macOS?

Dropbox Web Helper ondersteunt de gebruikersinterface van Dropbox op Mac-computers. De functie werkt alleen als de desktop-app actief is.

Dropbox Web Helper is een onafhankelijk proces, dat op andere tijden dan de app kan starten en stoppen. Als je je firewall of antivirussoftware aanpast voor Dropbox, raden we je aan om voor Dropbox Web Helper dezelfde wijzigingen aan te brengen.

Wat is de Dropbox-systeemextensie?

De Dropbox-systeemextensie wordt automatisch geïnstalleerd wanneer je de Dropbox desktop-app installeert. Hiermee kun je alleen-online bestanden openen vanuit Verkenner (Windows), Finder (Mac) of toepassingen van derden.

Opmerkingen:

 • De Dropbox-systeemextensie is niet van toepassing op macOS 11 of hoger.
 • Als je lid bent van een Dropbox-teamaccount, kan een beheerder van je team de mogelijkheid om de systeemextensie te installeren of te verwijderen, beperken.
 • De installatie van de Dropbox-systeemextensie is niet van toepassing op macOS 11 en hoger.
  • Als je problemen ondervindt met het openen van alleen-online bestanden op macOS 12.3 en hoger, kun je ze ook rechtstreeks in de Finder openen.
 • Als je macOS 10.15 of eerder gebruikt en problemen ondervindt bij het installeren van de Dropbox-systeemextensie, moet je mogelijk je systeemvoorkeuren bijwerken om de geblokkeerde systeemextensie toe te staan. Meer informatie over het bijwerken van je systeemvoorkeuren.

Als je Windows, macOS 11 of eerder of Linux gebruikt en problemen ondervindt bij het openen van alleen-online bestanden in de Dropbox desktop-app, ontbreekt misschien de Dropbox-systeemextensie.

Je installeert de Dropbox-systeemextensie als volgt opnieuw:

 1. Meld je aanop dropbox.com.
 2. Klik op je avatar (profielfoto of initialen) in de rechterbovenhoek.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Klik op detabAlgemeen.
 5. Zorg ervoor dat de optie naast de Dropbox-systeemextensie op Aan staat.
 6. Verwijder de Dropbox desktop-app en installeer hem opnieuw.
De Dropbox desktop-app downloaden en installeren op je computer (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated:

Views: 5521

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.