De Dropbox-website gebruiken (2024)

Dit artikel is bedoeld voor alle Dropbox-gebruikers op dropbox.com, tenzij anders vermeld.

Wanneer je je aanmeldt op dropbox.com, heb je toegang tot alle bestanden en mappen in je Dropbox-account. Je hebt ook toegang tot bestands- en mapactiviteiten, meldingen, online accountinstellingen en bepaalde tools en functies, afhankelijk van je abonnement.

Bovenaan de pagina zie je opties om materiaal te zoeken, toegang te krijgen tot hulp en aankondigingen en je accountinstellingen te beheren. Met de knoppen op de actiebalk kun je een bestand maken, items uploaden vanaf je computer of een map maken. Gebruik de linkerzijbalk om snel te navigeren tussen bestanden en mappen.

Zoeken, apps, meldingen, instellingen en knoppen

Bovenaan de pagina heb je toegang tot:

 • Zoeken (vergrootglas) om je te helpen bestanden en mappen in je account te vinden
 • Help en aankondigingen (vraagteken), met links naar ons helpcentrum, onze community, wat is er nieuw, en privacy- en juridische informatie
 • Meldingen (bel), om je op de hoogte te stellen van opmerkingen en activiteit in je bestanden
 • Je avatar (profielfoto of initialen), om toegang te krijgen tot accountinstellingen, je account te beheren, de Dropbox-app te installeren en je af te melden bij account
 • Knoppen op de actiebalk:
  • + Maken om bestanden en mappen te maken.
  • Uploaden om materiaal van je computer te uploaden.
  • Map maken om nieuwe mappen en submappen te maken.
  • Op basis van je eerdere activiteit zie je mogelijk ook enkele van de volgende opties:
   • Delen, om bestanden en mappen te delen.
   • Video bewerken, om je video's te bewerken.
   • Afbeelding bewerken, om je afbeeldingen te bewerken.
   • Bestand volgen, om de activiteit bij te houden voor een bestand dat je hebt gedeeld met Verzenden en volgen.
   • Handtekeningen ophalen, om de pagina Handtekeningen te openen.
   • PDF bewerken, om je PDF's te bewerken.

Uploaden, maken, organiseren en extra functies

 • Klik op het tandwielpictogram naast Alle bestanden om je bestanden te ordenen. Klik op Organiseren om een van de volgende opties te kiezen:
  • Organiseren van meerdere bestanden
  • Naamgevingsregels instellen
  • Automatiseringen toevoegen
 • Klik op '' (drie horizontale puntjes) naast afzonderlijke mappen voor extra functies.

Linkerzijbalk

Je hebt vanuit de linkerzijbalk toegang tot al je bestanden en mappen. Welke opties je ziet, is afhankelijk van je type account. Sommige opties staan onder Meer in de linkerzijbalk, afhankelijk van je abonnement.

Alle bestanden

Klik op Alle bestanden om toegang te krijgen tot alle bestanden en mappen die je hebt toegevoegd aan je Dropbox-account, inclusief je Voorgestelde bestanden en mappen, Recente bestanden en mappen, Bestanden en mappen met ster, alleen-online materiaal en materiaal dat wordt beheerd met selectieve synchronisatie. Je kunt je bestanden en mappen doorzoeken en sorteren. Ook kun je ze eenvoudig delen, in de voorbeeldweergave bekijken, of openen. Boven de bestandslijst en filters kun je materiaal van je computer uploaden en nieuwe bestanden en mappen maken.

Foto's

Klik op Foto's om je foto- en videobestanden snel op één centrale locatie terug te vinden en ze daar weer te geven en te openen. Foto's of video's die je uploadt naar je Dropbox-account, worden hier automatisch weergegeven.

Opmerking: De pagina Foto's is alleen beschikbaar voor gebruikers van de Dropbox-abonnementen Basic, Plus, Family, Professional en Essentials.

Handtekeningen

Maak een sjabloon, stuur een bestand ter ondertekening, of onderteken PDF's zelf. Meer informatie over verzending van een handtekeningaanvraag.

Verzenden en volgen

Volg realtime analyses van je bestanden. Je kunt je bestanden versturen met beveiligde links, de toegang beheren met wachtwoorden, e-mailadressen verzamelen, en pagina-voor-pagina analyses bijhouden om specifieke acties te ondernemen richting de personen die je materiaal hebben bekeken.

Opmerking: De pagina Verzenden en volgen is alleen beschikbaar voor gebruikers van Dropbox Essentials, Dropbox Business en Dropbox Business Plus.

Mappen

Klik op Mappen om een lijst met al je mappen weer te geven in de linkerzijbalk. Je kunt bestanden en mappen uit de hoofdbestandslijst naar de linkerzijbalk slepen om je bestanden snel te ordenen.

 • Beweeg de muis over de naam van een map en klik op '' (drie horizontale puntjes) om deze te delen en andere acties te zien.
 • Klik op de naam van een map om deze te openen en een overzicht en de inhoud te zien.
 • Klik op de naam van een bestand om een voorbeeld te bekijken en opmerkingen, bestandsactiviteit en andere opties te zien.
 • Gebruik de versiegeschiedenis om eerdere versies van een bestand of map te bekijken.

Opmerking: Gebruikers met een van de Dropbox-abonnementen Plus, Family, Professional, Standard, Advanced of Enterprise hebben ook toegang tot Dropbox Rewind. Zo kunnen ze een groot aantal wijzigingen ongedaan maken en een map of hun hele account terugzetten naar een eerdere toestand.

Gedeeld

Krijg snel toegang tot alle bestanden en mappen die met je zijn gedeeld of die je hebt gedeeld met anderen.

 • Klik op het tabblad Recentbovenaan de pagina om op datum gerangschikt gedeeld materiaal te zien
 • Klik op het tabblad Mappen of Bestanden om gedeeld materiaal per type te zien.
 • Klik op het tabblad Links om bestanden en mappen te zien die zijn gedeeld via een link.

Je kunt nieuwe gedeelde mappen maken door in de linkerzijbalk op Gedeeld te klikken en vervolgens op Gedeelde map maken boven de lijst met bestanden.

Bestandsaanvragen

Beheer bestandsaanvragen en controleer hoeveel indieners hebben gereageerd en hoeveel bestanden zijn toegevoegd.

 • Klik op het tabblad Geopend om de bestandsaanvragen te zien die nog in behandeling zijn. Klik op het pictogram voor verzending van een e-mail (papieren vliegtuigje) naast een bestandsaanvraag om deze via e-mail te delen. Je kunt ook op het linkpictogram (de ketting) klikken om een link te kopiëren zodat je die kan delen.
 • Klik op het tabblad Gesloten om bestandsaanvragen te zien die zijn verlopen of die je hebt gesloten. Klik op '' (drie horizontale puntjes) naast de naam van een aanvraag om deze opnieuw te openen.

Je kunt nieuwe bestandsaanvragen maken door op Bestandsaanvragen te klikken in de linkerzijbalk en vervolgens op Nieuwe aanvraag boven de lijst met bestandsaanvragen.

Verwijderde bestanden

Krijg toegang tot bestanden en mappen die je hebt verwijderd uit je account, gegroepeerd op datum.

 • Klik op de naam van een item als je dit wilt terugzetten. Als er meerdere bestanden op dezelfde dag zijn verwijderd, kunt je kiezen uit een lijst met bestanden om terug te zetten.

Door in de linkerzijbalk op Verwijderde bestanden te klikken, kun je verwijderde bestanden filteren op datum, gebruiker en map.

Opmerking: Hoelang verwijderde bestanden nog in Dropbox worden bewaard, is afhankelijk van je abonnement. Meer informatie over versiegeschiedenis

Beheerconsole

Beheerders op teamabonnementen kunnen via de beheerconsole leden en instellingen beheren. Welke opties je op de linkerzijbalk ziet, is afhankelijk van je accounttype en beheerdersrol.

 • Dashboard: belangrijke statistieken over de activiteiten van je team weergeven, evenals snelkoppelingen naar algemene beheeracties.
 • Leden: individuele leden van je team toevoegen en beheren.
 • Groepen: zowel door gebruikers als door het bedrijf beheerde groepen volgen en beheren.
 • Materiaal: gedeelde mappen en teammappen van je team beheren.
 • Beveiliging: beheer beveiligingsbeleid voor je team, waaronder beveiligingswaarschuwingen, extern delen en wachtwoorden.
 • Facturering: je abonnement beheren, facturen bekijken, de factureringsfrequentie wijzigen of je betalingsmethode bijwerken.
 • Classificatie: beheer het gegevensclassificatiebeleid van je team.
 • Instellingen: teaminstellingen wijzigen, van leden en beveiliging tot deelfuncties, apps en add-ons.
 • Help: toegang krijgen tot bronnen voor zelfstudie en contact opnemen met Dropbox Support.

Profielmenu

Als je rechtsboven op je avatar (profielfoto of initialen) klikt, krijg je toegang tot de volgende opties. Welke opties je ziet, is afhankelijk van je type account.

Upgraden

Upgrade je Dropbox Basic-account Informatie over het beheren van je persoonlijke abonnement of teamabonnement van Dropbox.

Instellingen

Krijg toegang tot je accountinstellingen en beheer ze, inclusief abonnements- en factureringsgegevens, voorkeuren en gekoppelde apps. Meer informatie over het beheren van je accountinstellingen.

Account beheren (Dropbox Basic, Plus, Family, Essentials en Professional)

Controleer of upgrade je abonnement, controleer de beschikbare opslagruimte, pas de accountinstellingen aan of wissel een licentiesleutel in.

Automatiseringen

Stel automatiseringen in, zoals naamgevingsregels, tags en andere opties voor organiseren. Meer informatie over instellen van Dropbox-automatiseringen.

Teams en groepen weergeven

Organiseer teamleden in groepen voor je Dropbox-teamaccount. Meer informatie over groepen maken en beheren.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar voor gebruikers met een Dropbox-teamaccount.

Dropbox-app installeren

Download de Dropbox desktop-app en installeer hem. Meer informatie over het downloaden van de Dropbox desktop-app.

Thema

Lichte modus of donkere modus inschakelen op dropbox.com. Dit doe je als volgt:

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Klik op je avatar (profielfoto of initialen) in de rechterbovenhoek.
 3. Klik op Thema.
 4. Kies een van de volgende opties:
  • Lichte modus
  • Donkere modus
  • Besturingssysteem

Opmerking: Als je Besturingssysteem kiest, krijgt je Dropbox-account standaard dezelfde instelling als je Windows- of Mac-apparaat. Meer informatie over overschakeling naar de lichte of donkere modus voor Windows 10, Windows 11 en Mac.

Afmelden
Meld je af bij je account op dropbox.com. Meer informatie over aan- of afmelden bij Dropbox.

Taal
Wijzig je voorkeurstaal voor dropbox.com. Meer informatie over wijziging van de taal en datumnotatie van je account.

Een persoonlijk account of teamaccount toevoegen
Koppel een Dropbox-teamaccount aan een persoonlijk Dropbox-account. Meer informatie over koppelen en ontkoppelen van Dropbox-accounts.

Schakelen tussen accounts
Schakel over naar een gekoppeld Dropbox-account.

De Dropbox-website gebruiken (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 5529

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.